SUPER GLUE - канаколит

Продукт: SUPER GLUE - канаколит
Марка: V-tech
Опаковка Кора - 0.10 oz.(2gm) x 12 tube carded
ЦЕНА: 1.30лв./бр.
Каталожен номер 121122
Описание:

SUPER GLUE - канаколит  121122
SUPER GLUE Супер бързо, супер силно... лепи за секунди. Супер лепилото се предлага в удобна за употреба метална тубичка. От сега нататък без разливане и преливане. Една капка на 6 см2 издържа над 1 тон. Свързва стъкло, метал, пластмаса, винил, керамика и повечето порести и непорести материали. Супер лепилото е безцветно, така че може да се използва навсякъде.
Инструкции:
Да се използва само върху чисти повърхности. .Капнете сама една капка.
Притиснете частите една към друга и задръжте 15 сек. Оставете няколко минути лепилото да засъхне. Съхранявайте на студено място. Излишното количество лепило може да отстраните с ацетон или лакочистител. Да не се използва при полиетиленови и полипропиленови материали. Да се държи на хладно.
Съдържа:етил 2 цианоакрилат CAS number:7085-85-0.
Внимание:
Предупреждение за опасност:H315 Предизвиква дразнене на кожата. H319 Причинява сериозно дразнене на очите. H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Препоръки за безопасност:P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P260 Не вдишвайте изпарения. P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
Производител:V-tech / U.S.A.

Няма коментари:

Публикуване на коментар