Осигурител резба - син


 

Марка: V-tech
Опаковка 6ml
ЦЕНА: 8.70лв.
Каталожен номер 128436
Описание:

128436 ЛЕПИЛО контра гайка синя - осигурител резба
VT-843 е син цвят THREADLOCK FORMULA. Елиминира нуждата от осигурителни шайби и гайки с осигурителни пръстени. Една капка уплътнява и заключва резбовите съединения, предотвратявайки развиването им при удар и вибрации. Предпазва от корозия. Разглобяването впоследствие става с нормални инструменти. Употреба: в двигатели, алтернатори, стартери, карбуратори, брони, ауспуси, верижни триони, косачки и др.Заключва болтове и гайки до 20 мм диаметър.
Инструкции:
Разклатете добре. Почистете и изсушете повърхностите. Нанесете върху двете части и ги сглобете. Почистете излишното. Оставете сглобката да стегне за 15 мин. преди да я ползвате. Пълната якост - 207 кг/см; се достига за 3 часа. Температурен диапазон; от -54"С до 149°С. Устойчив на вода, масло, бензин, антифризни смеси, трансмисионни флуиди и греси.
Съдържа: анаеробно лепило – Етоксилат бифенол А CAS number: 24448202
Внимание:
Предупреждение за опасност:H302 Вреден при поглъщане, H315 Предизвиква дразнене на кожата.
Препоръки за безопасност:P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P271  Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P411 + P235 Да се съхранява при температури, не по високи от 25° С. Да се държи на хладно.
Производител:V-tech / U.S.A.

Няма коментари:

Публикуване на коментар