Лепило огледало


 

Марка: V-tech
Опаковка 1.2ml
ЦЕНА: 7.80лв.
Каталожен номер 12181
Описание:

12181 Лепило огледало
Лепило за повторно залепване на огледалото за обратно виждане
Приложение:
Подходящо е за залепване на повърхнини метал – метал, стъкло – стъкло, метал – стъкло, серамика, бижута и др.
Инструкции:
1. Отбележете на стъклото, мястото на закрепяне на огледалото. 2. Почистете повърхностите много добре. 3. Махнете картонения и стиснете пластмасовия цилиндър с катализатора. 4. Нанесете тънък слой от грунда върху металната повърхност. Оставете една две минути да засъхне. 5. Сложете една капка или малко повече от лепилото върху грондираната вече повърхност. Лепилото се разнася при притискането на металната част към стъклото. 6. След като фиксирате частта, натиснете и задръжте 60 сек. НЕ ДВИЖЕТЕ докато лепилото изсъхва, тъй като това може да доведе до слаба връзка. 7. Изчакайте минимум 30 минути преди да закрепите огледалото към металната стойка.
За максимална ефикасност работете с продукта при стайна температура.
Съдържа:изопропанол, акрилати и полиуретан
Внимание:
Предупреждение за опасност:H302 Вреден при поглъщане, H315 Предизвиква дразнене на кожата.
Препоръки за безопасност:P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P271  Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P411 + P235 Да се съхранява при температури, не по високи от 25° С. Да се държи на хладно.
Производител:V-tech / U.S.A.

Няма коментари:

Публикуване на коментар