Паста за шлайфане на клапани – двукомпонентна

Продукт: Паста за шлайфане на клапани – двукомпонентна
Марка: V-tech
Опаковка 100gm
ЦЕНА: 10.20лв.
Каталожен номер 125611
Описание:

125611 Паста за шлайфане на клапани – двукомпонентна
Паста за шлайфане на клапани е предназначена за употреба в автомобилни, индустриални и корабни двигатели. Предназначена за шлайфане и припасване на клапани, колянов вал, легла на лагери, сигменти в цилиндри и други.
Използвайте за: Припасване, Почистване, Шлайфане, Заточване, Полиране. Пести време и поправя с лекота.
Инструкции:
Състои се от две капачки, едната от които съдържа фини песъчинки , а втората съдържа груби песъчинки. Смесете двете заедно и ще получите среднозърнести песъчинки. За максимална ефикасност работете с продукта при стайна температура.
Съдържа:високотемпературна грес комбинирана с остри, класифицирани, изключително здрави зърна от силикон карбид.
Внимание:
Предупреждение за опасност:H302 Вреден при поглъщане, H315 Предизвиква дразнене на кожата.
Препоръки за безопасност:P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P271  Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P411 + P235 Да се съхранява при температури, не по високи от 25° С. Да се държи на хладно.
Производител:V-tech / U.S.A.

Няма коментари:

Публикуване на коментар