ХЕРМЕТИК


 


Марка: V-tech
Опаковка 59ml
ЦЕНА: 5.20лв.
Каталожен номер 12183
Описание:
12183 ХЕРМЕТИК
За направа на уплътнения. - Устойчив на вода, масло, горива, антифриз. Остава гъвкав когато изсъхне.
Приложение:
Допълва гарнитурата между главата и блока на двигателя. Маркучи и резбови съединения. Плътно прилепнали машинни части.
Инструкции:
Намажете почистените повърхности. Изчакайте и след това съединете. Изсъхва бавно.
Внимание:
Предупреждение за опасност:H302 Вреден при поглъщане, H315 Предизвиква дразнене на кожата.
Препоръки за безопасност:P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P271  Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P411 + P235 Да се съхранява при температури, не по високи от 25° С. Да се държи на хладно.
Производител:V-tech / U.S.A.

Няма коментари:

Публикуване на коментар