Осигурител резба - червен


 
Марка: V-tech
Опаковка 6ml
ЦЕНА: 8.70лв.
Каталожен номер 128716
Описание:

128716 ЛЕПИЛО контра гайка червена - осигурител резба
VT-871 е червен цвят THREADLOCK FORMULA. Лепило c висока якост за фиксиране на лагери и против развиване на шпилки. Прави глобките виброустойчиви. Използва се при резбоби съединения, които не изискват често разглобяване Приложение: при двигатели, фитинги, трансмисии, стартери, дръжки на врати, климатици, инстру­менти и изобщо навсякъде, където искате частите да стоят заедно. Прави сглобките Виброустойчиви. Употреба: в двигатели, алтернатори, стартери, карбуратори, брони, ауспуси, верижни триони, косачки и др.Заключва болтове и гайки до 25 мм диаметър.
Инструкции:
Разклатете добре. Почистете и изсушете повърхностите. Нанесете върху двете части и ги сглобете. Почистете излишното. Оставете сглобката да стегне за 15 мин. преди да я ползвате. Пълната якост - 207 кг/см; се достига за 3 часа. Температурен диапазон; от -54"С до 149°С. Устойчив на вода, масло, бензин, антифризни смеси, трансмисионни флуиди и греси.
Съдържа: анаеробно лепило – Етоксилат бифенол А CAS number: 24448202
Внимание:
Предупреждение за опасност:H302 Вреден при поглъщане, H315 Предизвиква дразнене на кожата.
Препоръки за безопасност:P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P271  Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P411 + P235 Да се съхранява при температури, не по високи от 25° С. Да се държи на хладно.
Производител:V-tech / U.S.A.

Няма коментари:

Публикуване на коментар