Уплътнител за ауспуси и колекторни тръби

Продукт: Уплътнител за ауспуси и колекторни тръби
Марка: V-tech
Опаковка 150gm
ЦЕНА: 9.50лв.
Каталожен номер 12180
Описание:

12180  Уплътнител високотемпературен за ауспуси и колекторни тръби - 300oC
•          За всички системи за отработени газове
•          Бърз и лесен монтаж
•          Топлинно и удароустойчив
Vital Gum е плътен, не се свлича -  пастообразен материал за ремонт. Той се втвърдява чрез изпарение на вода и под въздействиета на топлина. Това става при нагряване, като се гарантира перфектно уплътнение срещу всички вредни изпарения. Също така се използва за ремонт на пещи. Има и индустриални приложения, където се изисква запечатване, за да гарантира издържане на силна топлина до 300 ° С.
Приложение:
Специално предназначени за монтаж на всички елементи на изпускателната система, включително ауспуси, накрайници, каталитични конвертори и др.
Инструкции:
Vital Gum - Специална Високотемпературна уплът­нителна смес за възстановяване на връзки, устойчива на Въздействие от изгорелите газове. Може да запълва малки отвори и цепнатини.

Изпускателната система трябВа да е студена при ремонта. Винаги носете защитни очила и ръкавици.
1.Повърхността трябва да бъде добре почистена от масло и ръжда.
2.Изстискайте от сместа директно върху краищата на тръбите, Връзките или върху отвора или цепнатината. При запълване нанесете от сместа около отвора или цеп­натината.
3. Оставете сместа да се Втвърди 2-4 часа.
Съдържа:натриев силикат
Внимание:
Предупреждение за опасност:H302 Вреден при поглъщане, H315 Предизвиква дразнене на кожата.
Препоръки за безопасност:P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P271  Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P411 + P235 Да се съхранява при температури, не по високи от 25° С. Да се държи на хладно.
Производител:V-tech / U.S.A.

Няма коментари:

Публикуване на коментар