CASTROL EDGE с технология TITANIUM FST™: моторното масло може да бъде още по-силно

  Усъвършенстването на моторното масло Castrol EDGE с технология TITANIUM FST™ на този момент се явява връх на инженерната инновация и превъзхожда изискванията действащи в отраслевите стандарти. Новата технология TITANIUM FST™ на физическо ниво сменя поведението на маслото в условия на екстремални натоварвания, което му позволява да защити двигателя на автомобила даже тогава, когато той работи на върха на своите възможности.

Индустрията на автомобилостроенето постоянно се сблъсква с високи екологични стандарти, в резултат на което двигателите стават все по малки, но по мощни. Производителите се стараят да съкратят потреблението на гориво и изхвърлянето на изгорели газове, като едновременно да увеличат ефективността на автомобилните мотори. В резултат на това се натоварва всеки детайл от двигателя, както и моторното масло.

Новата технология TITANIUM FST™ позволява да се подобрят показателите в теста за получаване на допуски от ведещи автопроизводители на минимум 140 часа. Разтворимите полимерни титанови съединения работят в унисон с технологията Fluid Strength Technology (FST™), благодарение на което се усъвършенства моторное масло, като значително се намалява триенето и контакта на детайлите на двигателя. В резултат от тест за устойчивост на маслен филм, Castrol EDGE с технология TITANIUM FST™ до 45% пo- ефективно съкращава площа на контакта "метал-метал" на различни скоростни режими и намалява триенето до 15% в сравнение с масла без титан. Всичко това позволява избягване на повреди на детайлите, износване и повишаване ефективната мощност на мотора. Масленият филм е 2 пъти по-устойчив на разкъсване.

В ходa на разработката Titanium FST™ специалистите от Castrol си сътрудничат с учени от водещи научни учреждения. Група от 15 инженери поставя цел да подобри изискванията от отраслевите стандарти на голяма част от автопроизводителите и да създадат технология, която да стане въпплъщение на иновация. Те съставили над 2400 различни композиции моторни масла, които преминават изпитания по 100 различни програми. Освен характеристики по намаляване триенето групата анализирала способността на маслата да предотвратяват образуване на отлагания, антикорозионни свойства, а така също показатели в условия на екстремални температури. Технологията Castrol провела стотици моторни изпитания, в хода на които двигателите "преминали" еквивалент на над 3 милиона километра пробег. Това разтояние е съпоставимо с четири полета до Луната и обратно или 75 околосветски пътешествия.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар