Имам теч на антифриз. Какво да направя преди да отида в сервиз?

ТЕЧНОСТ ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ В ОХЛАДИТЕЛНАТА С-МА
Течността ABRO SL-624 е бързодействаща, като запечатва за постоянно протичанията на охладителната система, включително алуминий.

• Протичания на радиатора
• Напукани двигателни блокове
• Сърцевини на нагреватели
• уплътнения на цилиндрите и главата

** Съдържа ефективни смазочни материали за водната помпа и инхибитори за корозията.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Стартирайте двигателя и го оставете да работи на тихи обороти до загряване на радиатора. Изключете двигателя и изчакайте до спадане на налягането в охладителната система, за да можете да свалите капачката на радиатора без риск от изгаряне. Излейте цялото съдържание на опаковката в радиатора и поставете капачката обратно на мястото й. Стартирайте отново двигателя и го оставете да работи на тихи обороти до преустановяване на теча (приблизително 15-25 минути).

ОПАКОВКА / СЪХРАНЕНИЕ
• Пластмасова бутилка от 325 ml / 24 бутилки в кашон

ЦЕНА: 4.50лв.

Физико-химични свойства
Форма:Доста плътна, но течаща; кафява
Мирис:Лек мирис
Гъстота при 68°F:5 lbs. / gal
Разтворимост във вода:Диспресира се
Точка на кипене:212°F
Точка на замръзване:32°F
% летливост от обема:90.7%
Точка на запалване:Никаква до завиране


Няма коментари:

Публикуване на коментар