Имам теч на масло. Какво да направя преди да отида в сервиз?

ДОБАВКА ЗА СПИРАНЕ ТЕЧ НА ДВИГАТЕЛНОТО МАСЛО
Добавката ABRO Engine Oil Stop Leak помага за спирането на малки течове в основните лагерни уплътнения, гарнитурите на покритието на клапаните и спестява скъпите ремонти.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СВОЙСТВА


Този продукт се произвежда на основата на парафинно минерално масло и химични добавки, подбрани за постигането на желаното раздуване на уплътнителите, гарнитурите, основните лагерни уплътнения. Това контролирано раздуване запечатва малките течове в смазващата система на двигателя.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Прибавете цялото количество към моторното масло при изключен двигател. Стартирайте автомобила и оставете двигателя на тихи обороти за около 30 минути. Изчакайте няколко дни за запечатване на течовете, като наблюдавате нивото на моторното масло.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ЦЕНА: 7.70лв.

Каталожен номер: EO-414
Пластмасова бутилка от 354 ml с удължено гърло за по-лесно изливане без разлив / 12 бутилки в кашон.

Физико-химични свойства

Вид: Полу-вискозна червена течност
Мирис:Петролен мирис
Специфично тегло (Вода=1):0.87
Разтворимост във вода:Неразтворим
Точка на кипене:>500°F
Налягане на изпаренията при 25°C:< 0.001 mm Hg ниско
Точка на запалване (СОС):360°F
Граници на запалване:Долна 1.1% Горна 10.0%Няма коментари:

Публикуване на коментар