Лятна течност за чистачки


Лятна течност за чистачки.
Готова за употреба.

Предназначение:
Течността е предназначена за почистване на стъклата на автомобилите в летни условия. Отстранява всички замърсявания. Осигурява отлична видимост на водача на МПС.

Съдържание:
Денатуриран етилов алкохол, етиленгликол,изопропанол,ПАВ, оцветител, ароматизатор и вода.

Препоръко за безопастност:
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. Р301+Р310 При поглъщане незабавно се обърнете към център по токсикология.
Опаковка:
Цена: 4.00 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар