ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО МХЛ 32 - НАЛИВНО


ЦЕНА 4.50 лв/л

Хидравличните масла Лубрика МХЛ се произвеждат от рафинирани базови масла, легирани с пакет добавки, които осигуряват изключителна антиокислителна стабилност.

Предимства

висока степен защита на обурадването
много добра филтруемост;
съвместимост с други минерални масла;
отлични противоизносни свойства;
много добри деемулгиращи и противокорозионни свойства;
отлични антипенни свойства.

Приложение

Хидравличните масла Лубрика МХ-Л се използват като работна течност в хидростатични маслени системи, както и за смазване на триещи се механизми на различни машини, които изискват масла с висока стабилност срещу окисление и добри защитни свойства.
Техническо означение

ISO-L-HL - съгласно БДС ISO 6743/4
Спецификации

DIN 51524, част 1
БДС ISO 11158-HL

Типична характеристика

Вискозитетен клас по ISO - 32

Плътност при 20°С, g/ml - 0.874

Кинематичен вискозитет при 40°С, mm2/s - 32

Вискозитетен индекс 96

Пламна темперарура в отворен тигел, °С - 195

Температура на течливост, °С - -21

Корозия върху медна пластинка - 1a

Въздухоотделителна способност - 3/50

Няма коментари:

Публикуване на коментар